Naviger med

Nordens førende rådgivere indenfor it-økonomi

Forhandling og
leverandørstyring

Benchmarking

Cloud-rådgivning

Strategirådgivning

Research

De tre virksomheder i Zangenberg Group

Zangenberg & Company rådgiver hver dag Danmarks største offentlige og private virksomheder om it-strategiske problemstillinger. Vi har fokus på it-sourcing, it-organisering, it-økonomi og forhandling. Vi leverer resultater, du kan handle på.
Quarterly Analytics er en researchvirksomhed, der fokuser på it-outsourcing, -drift og it-økonomi på det skandinaviske marked. Quarterly Analytics’ målsætning er at skabe transparens i det markedet for it-outsourcing. Vi henvender os både til kunde- og leverandørsiden.
Zangenberg Analytics er førende indenfor benchmarking af it-outsourcingaftaler. Gennem benchmarking af outsourcingkontrakter og ”targetpricing” på ydelser, der ønskes outsourcet, hjælper vi vores kunder med at finde den rigtige markedspris.

Udvalgte referencer

Hos Zangenberg Group hjælper vi beslutningstagere fra alle sektorer og organisationer i alle størrelser med at træffe intelligente og datadrevne beslutninger om deres it-aftaler, – løsninger og -strategier.

Vores værdier

TRANSPARENS

Vores mission er at skabe finansiel transparens i it-markedet. Vi er selv transparente og publicerer mange af vore data og metoder.

INTEGRITET

Vi passer på vores kunders data og sikrer integriteten af vore egne data og modeller. Vores råd er altid baseret på de data vi har foran os – hvor ubelejlig konklusionerne end måtte være.

NYSGERRIGHED

Vi sætter hele tiden spørgsmålstegn ved de trends vi ser. Vi er i konstant dialog med relevante markedsaktører, så vi er sikre på at vi har forstået før vi giver råd.

Vores benchmark-database indeholder flere end 500 aktive kontrakter

%

Er med i OMXC20

%

Private kontrakter

%

Offentlige kontrakter

Produktion

Produktionsvirksomheder er kendetegnet ved større systemer – ofte SAP, der bruges på tværs af en kompleks supply chain. Mange virksomheder i  produktionssektoren forfølger ambitiøse digitaliseringsstrategier, der omfatter udstrakt brug af IoT, Analytics og flere virksomheder udvikler nye digitale services rettet mod deres kunder.

Zangenberg Group har navnlig assisteret virksomhederne i denne sektor med benchmarking af licensaftaler og med at etablere sourcingsstrategier samt benchmarking af større outsourcingaftaler, samt hjulpet dem med ”Cost Out”-initiativer, hvor vi identificerer besparelser på it-budgettet og sidst men ikke mindst assisteret med cloud-strategier.

Finans

Finanssektoren er en af de mest digitaliserede sektorer, og er en sektor, hvor it fylder meget i det samlede budget. Sektoren er bl.a. kendetegnet ved stram regulering og meget komplekse systemlandskaber med en stor andel af egenudviklede løsninger. Mainframe-drift fylder meget i denne sektor, og analytiske platforme er en vigtig del af fremtiden.

Zangenberg Group har assisteret nogle af sektorens største nordiske spillere med benchmarking og genforhandling af store outsourcingaftaler – herunder komplekse mainframe-baserede aftaler. Vi har hjulpet med forhandling af softwareaftaler, og har deltaget i etablering af større cloud-strategier.

Offentlige sektor

Zangenberg Group har hjulpet en bred vifte af kommuner, regioner og statslige organisationer med at få overblik over deres it-økonomi og med at finde besparelser samt optimeringsmuligheder.

Zangenberg Group har benchmarket en stor del af de større outsourcingaftaler i sektoren, og hjulpet med sourcingstrategier samt cloud-analyser hos både meget store og mindre organisationer. Vi har undervist flere hundrede ansatte i forhandlingsteknik, og vi benchmarker løbende en række af de større driftsfællesskaber i sektoren – bl.a. Statens IT.

Logistik & transport

Logistik- og transportvirksomheder er kendetegnet ved en målrettet anvendelse af digitalisering for at effektivisere og strømline integrationen med kunderne og til effektivisering af interne processer. Sektoren oplever konsolideringer og deraf følgende it-konsolideringer.

Zangenberg Group har assisteret  logistik- og transportvirksomheder med en lang række omkostningsfokuserede initiativer – fra benchmarking af interne driftsorganisationer over benchmarking af outsourcing- og softwareaftaler til genforhandling af aftaler. Vi har desuden assisteret med etablering af chargeback-modeller.

Detailhandel

Detailhandlen er kendetegnet ved fokus på omkostninger, analytics, supply-chain optimering samt online handel. Virskomheder i detail har komplekse it-setup – ofte SAP og applikationer knyttet til denne platform.

Zangenberg Group har assisteret alle større spillere i denne sektor med benchmarking af såvel interne som eksterne funktioner. Benchmark og genforhandling af betydelige driftsaftaler, vedligeholdelsesaftaler og licensaftaler.

Pharma & lifescience

Branchen har fokus på en bred vifte af teknologiområder til understøttelse af processer fra R&D over kliniske forsøg, myndighedsgodkendelser til produktion, logistik, salg og marketing. Systemporteføljerne er både brede og dybe og it-budgetterne er betydelige. Virksomhederne er underlagt markante regulatoriske krav.

Zangenberg Group har hjulpet en række af de største spillere med benchmarking af licensaftaler, drifts- og vedligeholdelsesaftaler og har desuden assisteret med etablering af cloud-baserede strategier.

Energi & forsyning

Energi- og forsyningsbranchen har en betydelig teknologianvendelse knyttet til produktionen af de primære ydelser i form af dedikerede systemer herunder SCADA-systemer. Man har desuden omfattende systemlandskaber til at håndtere kunder, betalinger, kundeservice og salg. Branchen investerer i disse år massivt i analytiske platforme og IoT.

Zangenberg Group har hjulpet en række spillere i denne branche med at formulere digitale strategier og med benchmarking af interne og eksterne omkostninger knyttet til drift, vedligehold og software. Vi har endvidere arbejdet med CO2-benchmarking og med udvidede cloud-strategier.

Landbrug og fødevareproduktion

Dansk Landbrug og fødevareproduktion repræsenterer en meget digitaliseret del af dansk erhvervsliv. Landmænd får leveret nogle af verdens mest avancerede løsninger fra deres egen interesseorganisation og de industrielle spillere er store på det internationale marked.

Zangenberg Group har arbejdet med etablering af digitale strategier i denne sektor, herunder sourcingstrategier og beregninger af behov for kapacitet. Vi har hjulpet en række af de største spillere med benchmarking og genforhandling af større oursourcing- og softwareaftaler, og har dermed bidraget til betydelige besparelser på it-budgetterne.