Spring til indhold
Gå til Ydelser

Forhandlingsassistance

Forhandling af IT-kontrakter

Aftaler på udvikling, vedligehold og driftsydelser er oftest komplekse og uigennemsigtige på faktiske omkostninger, services og vilkår. Et fokuseret forhandlingsforløb hjælper med at sikre langtidsholdbare relationer og gode resultater. Der er millioner til forskel.

Hvornår skal du forhandle dine IT-aftaler?

Man kan altid genforhandle prisen og vilkårene for sin IT-aftale.

Selvsagt ved indgåelse af aftale og i forbindelse med planlagte genforhandlinger. Men disse står ikke alene. Man bør forhandle, hvis der er identificeret overbetaling, og/eller der er blevet præsenteret pludselige prisstigninger. Man bør forhandle i tilfælde, hvor der skal aftages en lavere eller højere volumen af leverandørens produkter i fremtiden.  Det samme gælder hvis der skal konsolideres flere aftaler, hvis dele af organisationen skilles fra, eller hvis man skal fusioneres med andre.

For vedligehold og driftsydelser skal pris holdes op mod faktisk aktivitet, og man skal som køber kunne kapitalisere løbende forbedringer og de generelle prisændringer i markedet. For udvikling kigger de fleste IT-organisationer imod den agile projektramme med risiko for at miste gennemsigtighed på faktiske omkostninger og produktivitet.

Sådan kan vi hjælpe

Vi har over 10 års erfaring med forhandling af IT-aftaler, ofte på over 100 mio. kroner, og vi har hjulpet en lang række af C25-virksomhederne og de største offentlige organisationer med forhandlinger og genforhandlinger af deres største aftaler.

Forhandlingsassistancen leveres altid af et team under ledelse af en af virksomhedens mest erfarne konsulenter. Vores forhandlingsmodel tager udgangspunkt i Harvard-skolen for forhandling, men er justeret og finpudset igennem erfaringer fra de seneste mange års forhandlinger.

Et klassisk forhandlingsassistance-forløb består af en række faser, hvor vi kan understøtte jer hele vejen – fra forberedelse til selve forhandlingen.

Erfaringer viser, at en proaktiv og datadrevet tilgang til forhandlingen giver de bedste resultater. I forberedelsesfasen etablerer vi derfor det nødvendige datagrundlag: priser, vilkår, forbrug og forretningsværdi, og benchmarker den realistiske målzone.

Vi laver en samlet forhandlingsstrategi, der bl.a. inkluderer en kortlægning af realistiske alternativer, modpartens interesser, og en lavpraktisk arbejdsplan for forhandlingen: principper, sekvens, tidslinje og rollefordelinger.

I selve forhandlingsforløbet, hvor man sætter sig til bordet ved modparten, yder vi løbende forhandlingsassistance – enten fra baglokalet eller som repræsentant ved forhandlingsbordet. Vi vurderer og beregner løbende på tilbud og forslag, der kommer ind fra leverandøren, og sørger for, at I er klædt på bedst muligt igennem hele forløbet.

Resultat af forløb

  • Samlet forhandlingsstrategi
  • Løbende forhandlingssparring
  • Uddannet forhandlingsteam

Vil du vide mere?

Dan Thor Larsen

Associate Partner

+45 26 94 54 40

LinkedIn