Spring til indhold
Gå til Ydelser

Agile

Agil produktivitet og benchmark

Der er flere veldokumenterede fordele ved at anvende agile arbejdsformer i IT-organisationerne. Agile rammeværk som SAFe sikrer, at der fokuseres på de elementer af projektet, der giver værdi, og at slutproduktet ender med at være det, der rent faktisk er behov for. De agile arbejdsformer introducerer imidlertid også en række udfordringer set i et økonomisk perspektiv.

Hvorfor benchmarke produktivitet i agile organisationer?

Der er flere veldokumenterede fordele ved at anvende agile arbejdsformer i IT-organisationerne. Agile rammeværk som SAFe sikrer, at der fokuseres på de elementer af projektet, der giver værdi, og at slutproduktet ender med at være det, der rent faktisk er behov for. De agile arbejdsformer introducerer imidlertid også en række udfordringer set i et økonomisk perspektiv. Manglende indsigt og store udsving i produktivitet samt en ofte fraværende sondring mellem udviklings- og vedligeholdelsesopgaver betyder, at det i mange tilfælde er svært at vurdere, om man reelt får nok for de penge, man investerer i de agile projekter.

Hvornår er benchmarking af agile programmer relevant?

Mange organisationer iværksætter agile programmer med en overordnet intention om at arbejde mere effektivt og målrettet med IT-udvikling. I mange tilfælde er det med forventninger om, at der kan opnås produktivitetsforbedringer på op mod 25 % i forhold til de mere traditionelle udviklingsformer. Dog oplever vi ofte, at de agile organisationer reelt ikke ved, om de opnår den tilsigtede produktivitetsgevinst. I mange tilfælde viser det sig, at produktiviteten reelt er lavere end tilsigtet – særligt når der sammenlignes med, hvad tilsvarende organisationer kan præstere.

En benchmark af agile programmer kan derfor være relevant i flere henseender. For den interne udviklingsorganisation kan en benchmark give svar på, hvor velimplementeret de agile rammeværk er i organisationen, og i hvor høj grad de ønskede produktivitetsfordele reelt opnås. Er udviklingsopgaven outsourcet, vil en benchmark kunne afgøre, om det tildelte udviklerteam leverer en performance, som modsvarer prisen, der betales. I alle henseender vil en benchmark udgøre en objektiv vurdering af organisationens produktivitet, der kan anvendes til at identificere problemer og forbedringsmuligheder på tværs af udviklingsteams.

Hvordan vi kan hjælpe

I Zangenberg Group har vi udarbejdet en metode, hvor vi med udgangspunkt i eksisterende datakilder kan foretage en præcis og sammenlignelig vurdering af produktiviteten i forbindelse med agile udviklingsopgaver.

Via egenudviklede værktøjer kan vi analysere store mængder data fra eksempelvis ITSM-databaser og JIRA og sammenholde med commits og antal kodelinjer. Ved at normalisere de indsamlede data på baggrund af blandt andet kompleksitet og eksterne faktorer tildeles en produktivitetsscore, der kan sammenlignes på tværs af teams og organisationer.

Foruden produktivitetsscoren vil en benchmark også give overblik over omfanget af vedligeholdelsesopgaver, der varetages af de agile teams. Disse vil kunne benchmarkes selvstændigt.

Resultat af forløb

  • Et overblik over produktiviteten i organisationens agile udviklingsteams
  • En vurdering af organisationens produktivitet i forhold til markedet
  • En vurdering af organisationens teamsammensætning i forhold til kompetencer og erfaringsniveau
  • Overblik over omfanget af henholdsvis udviklings- og vedligeholdelsesopgaver, der udføres af de agile teams

Vil du vide mere?

Dan Thor Larsen

Associate Partner

+45 26 94 54 40

LinkedIn