Spring til indhold
Gå til Ydelser

Intern IT-benchmarking

Benchmarking af intern IT

Benchmarking giver et opdateret overblik over IT-omkostningerne i forhold til forskellige serviceområder og evaluerer omkostningerne ved IT-funktionen i relation til markedspriser. Dette gælder også for shared servicecentre. Markedet er i en rivende udvikling, hvor standarderne ændrer sig konstant, og priserne på for eksempelvis IT-infrastrukturydelser falder årligt.

Hvorfor benchmarke den interne IT-funktion?

Benchmarking giver et opdateret overblik over IT-omkostningerne i forhold til forskellige serviceområder og evaluerer omkostningerne ved IT-funktionen i relation til markedspriser. Dette gælder også for shared servicecentre. Markedet er i en rivende udvikling, hvor standarderne ændrer sig konstant, og priserne på for eksempelvis it-infrastrukturydelser falder årligt. Man er derfor nødt til løbende at holde sig opdateret om den aktuelle markedsprisfastsættelse af IT-ydelser, hvis man ønsker et reelt billede af IT-funktionens effektivitet.

Hvornår skal man benchmarke interne IT-funktioner?

Der er rigtig mange scenarier, hvor en benchmark af interne IT-funktioner kan være brugbart – fra rent strategiske til mere tekniske. En benchmark af interne IT-funktioner kan gennemføres i forbindelse med sourcingstrategisk arbejde for at se forskellen mellem det aktuelle interne setup og forskellige outsourcing-scenarier. Den kan gennemføres i begyndelsen af en udbudsproces for at udvikle dokumentationen for den aktuelle opsætning og for at simulere forskellige alternative scenarier og forstå de faktorer, der driver omkostningerne for den samlede aftale.

Det er samtidig et oplagt værktøj i organisationer, hvor der over tid er opstået teknisk gæld i form af legacy hardware og kortsigtede eller ikke-sammenhængende løsninger, som fører til overbelastede IT-funktioner med ineffektive platforme og uhåndterbare systemporteføljer med dertilhørende manglende økonomisk overblik.

 

Sådan kan vi hjælpe

Zangenberg Group har landets største benchmarkdatabase over aktive kontrakter. I et benchmarkforløb gennemgås den interne IT-funktion, og der beregnes en markedspris for IT-funktionens arbejde på det aftalte tidspunkt, præcis som hvis der var tale om engagement med en ekstern leverandør.

Selve benchmarkingprocessen starter med en dataindsamling, hvor den tekniske baseline for IT-funktionen fastlægges. Herefter følger en kortlægning af interne IT-omkostninger. Den fulde kortlægning af den nuværende IT-funktion tilpasses markedsstandarder for at muliggøre normalisering af de leverede ydelser. Når normaliseringen er udført, validerer vi, at data er sammenlignelige. Afslutningsvist leveres en endelig benchmarkingrapport med observationer og anbefalinger.

 

Resultat af forløb

  • Fuld dokumentation af de interne IT-omkostninger i Zangenberg Analytics’ framework, der er anerkendt af markedet som den førende benchmarking-metode
  • Benchmarking af omkostningerne sammenlignet med markedspriserne baseret på data fra det seneste kvartal
  • Anvisninger til optimeringstiltag

VIl du vide mere?

Dan Thor Larsen

Associate Partner

+45 26 94 54 40

LinkedIn