Spring til indhold
Gå til Ydelser

SAP

S/4 HANA kommerciel strategi

SAP-kunder vil i løbet af få år være tvunget til at tage stilling til, hvornår og hvordan en eventuel opgradering til SAP S/4 HANA skal foregå. Overgangen fra SAP ECC til S/4 HANA indeholder potentielle økonomiske risici, der kan resultere i markant forhøjede licens- og driftsomkostninger, men åbner også op for muligheder, som kan resultere i en aftale, der er fordelagtig for kunden. 

Hvorfor udarbejde en S/4 HANA kommerciel strategi?

Ved at udarbejde en strategi, der har fokus på både de tekniske og økonomiske aspekter ved overgangen til S/4 HANA, kan man styre uden om de økonomiske risici og samtidig gribe de potentielle optimeringsmuligheder.  

Hvornår er det relevant med en kommerciel S/4 HANA-strategi?

Mange SAP-brugere står på nuværende tidspunkt i en situation, hvor de er nødt til at foretage en række valg vedrørende deres fremtidige SAP-engagement.

Inden for få år vil det være nødvendigt at have udarbejdet en køreplan for virksomhedens fremtidige ERP-understøttelse, inden SAP stopper support af ECC i 2027. En transition til S/4 HANA begynder senest i 2027, og inden da er det nødvendigt at foretage en række strategiske valg, der kan få stor betydning for virksomhedens fremtidige IT-økonomi og -drift. 

Kompleksiteten og de økonomiske implikationer af en opgradering betyder, at det for langt de fleste vil være nødvendigt at udarbejde en egentlig S/4 HANA-strategi. Uden en strategi vil der være stor risiko for at opleve uventede prisstigninger, tekniske forhindringer eller kompetencemæssige huller i forbindelse med overgangen til S/4 HANA.

Hvordan vi kan hjælpe

I Zangenberg Group har vi stor erfaring og en dyb indsigt i de komplekse mekanismer, der har betydning for økonomien i SAP-miljøer. Når vi arbejder med S/4 HANA-strategi, foregår det med særligt fokus på følgende tre områder: 

Licensering 

Licensering af S/4 HANA er en af de mest afgørende faktorer, når der skal udarbejdes en strategi og business case for at opgradere til det nye system. Licensbetingelserne og -mulighederne i S/4 HANA adskiller sig betydeligt fra tidligere SAP-licensparadigmer, og der vil være risiko for markante prisstigninger, hvis ikke der foreligger et detaljeret overblik over de potentielle implikationer ved en migrering. 

TCO

I en S4-HANA strategi indgår også overvejelser vedrørende de følgeomkostninger, der typisk opstår i forbindelse med en migrering til S/4 HANA. Det gælder eksempelvis indkøb af ny hardware, efteruddannelse af medarbejdere, afskrivning af gamle softwarelicenser med mere. 

Teknisk gæld

Det tredje område, der indgår i en S/4 HANA-strategi er en prissætning af den tekniske gæld, der kan opstå som følge af en manglende eller udsat S/4 HANA-opgradering. Her gøres det blandt andet op, hvor stor forretningsmæssig betydning det vil have for kunden at undvære nye funktioner med mere.

Forhandling

Foruden de tre ovennævnte fokusområder, kan vi også bistå i de kommende forhandlinger om S/4 HANA med SAP. Enten ved direkte forhandlingsassistance, hvor vi deltager aktivt i forhandlingen, eller ved at klæde kunden på med de rette kompetencer og oplysninger forud for en forhandling. Læs mere om hjælp til forhandling her: 

Forhandling af IT-aftaler(link)

Resultat af forløb

  • Et detaljeret overblik over kundens eksisterende SAP-miljø og licensportefølje
  • En kortlægning af økonomiske risici i forbindelse med en migrering til S/4 HANA
  • Input til kommende forhandlinger med SAP vedrørende skift til S/4 HANA

Vil du vide mere?

Albert Hjelmsted Nygård

Associate Partner

+45 50 90 31 69

LinkedIn

Dan Thor Larsen

Associate Partner

+45 26 94 54 40

LinkedIn