Spring til indhold
Gå til Ydelser

IT M&A

IT-økonomisk Due Diligence

IT-økonomisk assistance i forbindelse med M&A-forløb handler om at få indblik i potentialer i IT-porteføljen og efterfølgende at få hjælp til at minimere risici og realisere potentialer eller synergieffekter. Ekstern bistand fra en partner, der er specialiseret i IT-økonomi, kan spare organisationen for store beløb og internt tid, hvad enten der er tale om et virksomhedskøb, en fusion eller et frasalg. 

Reducér risici og maksimer synergier ved køb og frasalg

Der er tre typer af situationer i M&A, hvor det giver god mening at engagere ekstern assistance til IT-økonomisk analyse. I Due Diligence-fasen ved køb, umiddelbart efter købet og sidst men ikke mindst som en integreret del af en frasalgsproces. 

Due Diligence-fasen af et køb er kendetegnet ved et kort tidsrum til at afdække de kommercielle potentialer/synergi og risici ved at overtage IT-landskabet i den nye virksomhed. Det er ofte et smalt datagrundlag til rådighed og processen skal ske sideløbende med en lang række andre ikke IT-relaterede analyser. Eksperthjælp her vil hurtigt og effektivt hjælpe med at danne sig et nødvendigt overblik og at sætte økonomisk værdi på både risici og potentialer. 

Umiddelbart efter et køb eller fusion er opgaven en anden. Den ny-erhvervede IT-portefølje skal integreres – ikke bare teknisk, men også økonomisk. Aktiviteterne her er fokuseret på at realisere det økonomiske potentiale i IT-porteføljen eller reducere negativ økonomisk impact. Ekstern assistance skal her hjælpe med at genforhandle aftaler og optimere portefølje.

Ved frasalg af hele eller dele af en virksomhed bør IT-økonomisk assistance engageres tidligt. Det understøtter processen med at optimere den del af IT-landskabet, der følger med salget. Er der tale om carve out – altså hvor dele af f.eks. softwarelicensporteføljer skal skæres ud i forbindelse med frasalget, bliver ekstern assistance ekstra vigtigt, da det kan supplere med et overblik over de ofte markante IT-økonomiske konsekvenser for den tilbageblivende del af virksomheden.

Sådan kan vi hjælpe

Zangenberg Analytics er IT-økonomiske specialister og kan understøtte jer i M&A-scenarier, hvad enten der er tale om køb, fusioner eller frasalg. 

Et forløb med Zangenberg Analytics er funderet i et IT-økonomisk analysearbejde, hvor risici og potentialer identificeres. Det arbejde starter med en baseline dataindsamling og efterfølgende analyse af eksisterende software, infrastruktur, udvikling og vedligeholdelses-aktivitet. Resultatet er en række pakker med action points og risici/potentiale informationer for hvert af de relevante områder. Ønskes der efterfølgende assistance til at realisere potentialet, tilbydes det bl.a. ved assistance i genforhandlinger af berørte aftaler og udarbejdelse af roadmap for det fremtidige miljø. 

Resultat af forløb

  • Kortlægning af risici, synergier og potentialer
  • Fokuserede action points og anbefalinger for hvert relevant område i porteføljen
  • Hjælp til realisering synergi/potentiale eller minimering af downsides gennem forhandlingsunderstøttelse 
  • Optimering af IT-porteføljen ved frasalg

Vil du vide mere?

Dan Thor Larsen

Associate Partner

+45 26 94 54 40

LinkedIn