It-sourcingstrategi

Forside » Strategirådgivning » It-sourcingstrategi

Forstå de aktuelle sourcingmuligheder – inklusiv alle cloud-optionerne. Få detaljeret omkostningsbillede til at støtte beslutningsprocessen. 306 graders billede af fordele, ulemper, trusler og muligheder for alle optioner. Fokus på interne kompetencer, processer og governance.

Hvorfor arbejde med it-sourcingstrategi?

Bedre økonomi, bedre styring, bedre udnyttelse af teknologiske muligheder og bedre forankring. Det er blot nogle af de fordele, der kan høstes ved at løfte indkøbet af it til et stykke strategisk arbejde.

Hvornår skal man lave it-sourcingstrategi?

I takt med at virksomhedens behov for it-opgaver ændrer sig, og i takt med at markedet for it-ydelser ændrer sig, kan der være behov for at vurdere, om man har det mest optimale it-sourcing-mix i form af internt og outsourcet opgavevaretagelse. Det gælder ikke mindst i lyset af fremvæksten af cloud som et levedygtigt alternativ til mere traditionel outsourcing.  Mens revurdering af organisationens it-sourcingstrategi bør gøres løbende, er det i særdeleshed vigtigt i situationer, hvor man står overfor at forlænge større aftaler, større fornyelser i infrastruktursetup eller ved udfordringer omkring leverancestabilitet og intern kompetencefastholdelse.

Hvordan vi kan hjælpe

Sourcingstrategiske overvejelser kræver, at man kan koble strategiske vurderinger af forskellige sourcingoptioner med troværdige økonomiske beregninger. Zangenberg Group tilbyder denne kombination, da vi har de præcise markedspriser for det danske marked netop nu, der er centrale for at få økonomien med i beslutningsoplægget.

Et sourcingstrategisk forløb hos os tager udgangspunkt i vores metode-ramme, hvor vi arbejder os igennem de tre faser af kortlægning, analyse og udarbejdelse af plan. Metode-rammen tilpasses netop jeres situation og udfordringer, men vi lægger særlig vægt på at få beskrevet og prissat relevante scenarier for insourcing, outsourcing og anvendelse af cloud for virksomhedens forskellige system-domæner.

 

Resultat af forløbet

 • En samlet sourcingstrategi
 • Sourcing-map
 • Opstilling af sourcing-scenarier
 • Beregninger baseret på Zangenbergs unikke benchmarking-modeller
 • SWOT-analyser af scenarier og markedskortlægning
 • Fastlæggelse af sourcing governance samt roller og kompetencer

Kontaktperson

Henrik Zangenberg

CEO & PartnerMail: henrik@zangenberg.bizTlf: +45 30 57 50 07
 • It outsourcing
 • It outsourcing danmark
 • Outsourcing af it
 • Sourcing strategi
 • It sourcing
 • Sourcing
 • Sourcing manager
 • It procurement
 • It indkøb
 • Cost optimering
 • Omkostningsoptimering
 • Charge back
 • Systemleverance