Benchmarking af drifts- og vedligeholdelsesaftaler

Forside » Benchmarking af drift og software » Benchmarking af drifts- og vedligeholdelsesaftaler

Benchmarking mod opdaterede markedspriser. Få gavn af de faldende priser i markedet. Vi har den mest præcise model, der er bredt accepteret i markedet.

Hvorfor benchmarke drift og vedligehold?

Markedspriser på it-serviceydelser er svære at gennemskue og i konstant bevægelse – ofte faldende – og benchmarking af kontrakter er nødvendig for at sikre, at man betaler den rigtige pris. Benchmarking bør bruges til at optimere omkostningerne, som en tilbagevendende del af kontraktstyrings-processen og som udgangspunkt for en ny kontrakt.

 

Hvornår bør man benytte benchmarking?

Hvis der ikke er foretaget prisjusteringer på en kontrakt i de seneste tre år, vil udviklingen i markedspriserne indikere, at der er en betydelig forskel mellem kontraktpriser og de aktuelle markedspriser. En benchmark af en kontrakt kan også initieres som en del af en RFP-proces, kontraktforhandling eller når nye tjenester introduceres i kontrakten. Løbende benchmarking bør være en del af enhver infrastruktur- og vedligeholdelsesaftale for at sikre overensstemmelse med markedspriserne.

Hvordan vi kan hjælpe

Zangenberg Group har landets største benchmarkdatabase over aktive kontrakter. I et benchmarkforløb gennemgår vi kontrakten og beregner en markedspris for kontrakten på det aftalte tidspunkt. Prisen i kontrakten justeres derefter til den pris, der er angivet i benchmarkrapporten. Vores benchmarkmodel og metode er transparent, og da den er baseret på den samme metode, som leverandørerne bruger til at beregne priser, er den også forudsigelig. Den accepteres af alle leverandører, som en gyldig priskontrolmekanisme, og i kombination med andre priskontrolmetoder, såsom efficiency gains, er det et meget effektivt værktøj.

Et benchmarkingforløb starter med en dataindsamling, hvor omfanget af kontrakten samt den økonomiske og tekniske baseline fastlægges. Den fulde kortlægning af den nuværende infrastruktur og/eller vedligehold tilpasses markedsstandarder for at muliggøre normalisering af de leverede ydelser. Når normaliseringen er udført, validerer vi, at data er sammenlignelige.

Afslutningsvist leveres en endelige benchmarkingrapport med observationer og anbefalinger.

 

Resultat af forløb

  • Fuld dokumentation af kontrakten i Zangenberg Analytics’ framework, der er anerkendt af markedet som den førende benchmarking-metode.
  • Benchmarking af priser sammenlignet med markedspriserne baseret på data fra det seneste kvartal.
  • Anvisninger til optimeringstiltag for at sikre at priserne er i overensstemmelse med markedspriserne.

Kontaktperson

Frederik Bastkær Christiansen

Partner and Managing DirectorMail: fbc@zangenberg.bizTlf: +45 23 60 34 05
  • Prisregulering
  • Optimering