Spring til indhold
Gå til events

Webinar

Zangenberg Webinar: IT-forhandlinger er som en Wagner-opera…kom og hør mere om de forskellige akter

31. maj 2022 - 09:00-10:30

Forhandling af IT-aftaler er en speciel disciplin, der kombinerer de klassiske forhandlingsteoretiske grundregler med en nødvendig viden om, hvordan det her specielle marked virker. Skal du have succes med din forhandling, skal du dels forstå forhandlingen, men også forstå det marked du forhandler i.

Tilmeld dig

Zangenberg navigerer vej gennem markedet og det gængse begrebsapparat, så du kan forhandle dine IT-aftaler succesfuldt.

 

Det handler ikke kun om penge

Det handler ikke kun om kroner og ører, når den gode og velfungerende IT-aftale skal forhandles i hus. Det handler også om vilkår, kompetencer, ressourcer, ydelsesbeskrivelser og andre elementer der har stor betydning for virksomhedens strategiske udnyttelse af IT.

Markedet er ikke transparent

Det kan være vanskeligt for kunder, at gennemskue hvad markedsprisen er for IT, såsom driftsydelser, software og vedligehold af systemer, da priserne i vid udstrækning bliver sat individuelt for den enkelte kunde. Der er ikke en liste med priser, man kan vende sig mod – dermed sidder leverandøren med kortene i hånden. Dette kaldes informations-asymmetri, og kunden bliver nødt til at indhente disse data for at få overhånden over situationen.

Nogle priser er i konstant fald

Priserne for IT falder, og det betyder at jævnlig forhandling og genforhandling af IT-aftaler kan lede til betydelige besparelser.

De store kunder får ikke nødvendigvis de store rabatter

Overordnet gælder det, at hvis man ønsker de bedste priser og de bedste aftalevilkår, kræver det at man lægger store ressourcer i at gennemføre en succesfuld forhandling – uagtet hvor store mængder man har planer om at indkøbe.

”Best and final” er typisk hverken ”best” eller ”final”

Man skal være bevidst på et få en masse ”nej´er”, men samtidigt være bevidst om at det ikke nødvendigvis er et udtryk for, at man ikke kan rykke modparten mere. Det er derimod et udtryk for, at man skal arbejde mere med de forhandlingsværktøjer, man har til rådighed.

Man skal kende smertegrænsen

Zangenberg anbefaler altid, at man gør sig nogle overvejelser over hvor leverandørens smertegrænse ligger – så længe man også husker, at der altid er et pænt stykke fra første ”best and final” til den reelle smertegrænse.

IT-forhandlinger er som en Wagner-opera

Der er mange akter af forhandlingen og man skal væbne sig med tålmodigheden, og ikke give op allerede i 2. akt og efterlade en masse på bordet. Det er ofte først i slutningen 4. akt at modparterne mødes mod midten.

Flere er fanget i Stockholmsyndromet

IT-kunder kan befinde sig i en situation hvor de ikke selv tror på, at de reelt har noget grundlag at forhandle på. De må blot overgive sig til de krav leverandøren sætter op. Det er imidlertid altid handlemuligheder – det kræver blot de rette forhandlingskneb.

Man skal investere i IT-forhandling

Det er ikke 5-10% billigere aftaler, der kan være resultatet af en god forhandling. For nogle aftaletyper kan det være mellem 50-100% forskel på de gode og de dårlige aftaler. Dermed sagt kan det godt betale sig at investerer tid og ressourcer i at blive en dygtig forhandler, både for hele virksomheder og som privatperson.

 

Vi gennemgår grundbegreberne:

  • Positioner kontra interesser
  • SOPA (Zone of possible agreement)
  • BATNA (Best alternative to negotiated agreement)
  • Optioner
  • Kriterier
  • Forhandlerens dilemma

I denne webcast giver vi en oversigt, dels over forhandlingsteoretiske grundelementer du skal have styr på, men vi vil også give dig et indblik i, hvad du skal være særligt opmærksom på når du forhandler IT-aftaler.