Zangenberg Analytics

Benchmarking

Outsourcingkontrakter skal prisreguleres

Prisen for outsourcingydelser ændrer sig over tid, og for en række ydelser er der tale om et betydeligt prisfald fra år til år. Zangenberg Analytics tilbyder benchmarking af IT-aftaler og IT-finansiel rådgivning. Vi hjælper private firmaer og offentlige organisationer med at skabe et klart billede af priserne i deres IT-kontrakter i forhold til de aktuelle markedspriser. På dette marked er der mange penge at spare ved kontinuerligt at justere aftaleprisen ift. markedet. De fleste leverandører er villige til at tage denne diskussion for at vedligeholde og opretholde et langsigtet kundeforhold.

Hvad benchmarker vi?

Vi raffinerer og udvider løbende vores benchmarking model, der i øjeblikket gør os i stand til at bechmarke disse kategorier af outsourcede services:

  • Midrange operation (infrastruktur, applikation, database)
  • Mainframe operation (infrastruktur, applikation, database)
  • Network operation (LAN, trådløs, WAN)
  • Workstation (Dekstop, bærbar, virtuel desktop)
  • Helpdesk, servicedesk
  • Cloud IaaS ydelser
  • Cloud PaaS ydelser (udvalgte leverandører)
  • Cloud SaaS ydelser (udvalgte kategorier)
  • Software-prisfastsættelse (udvalgte produkter)
  • Applikationsvedligehold

Hvad kan man bruge det til?

En Zangenberg Analytics benchmark viser den aktuelle markedspris for en outsourcing aftale. Denne benchmark kan man tage direkte ind i en forhandling med sin leverandør, og erfaringen viser at alle leverandører er villige til at diskutere prisregulering på basis af en seriøs benchmark – hvad enten dette er en del af aftalen via en såkaldt ”benchmark-klausul” eller ej.

Vores benchmark-model kan også bruges til at vise prisen for en potentiel fremtidig aftale – f.eks. i situationer, hvor man i dag har intern drift. Her kan man regne på forskellige scenarier og få vigtig indsigt til sin sourcingstrategi eller nødvendige tiltag til intern optimering.