Udbud af driftsaftaler

Forside » Forhandling og leverandørstyring » Udbud af driftsaftaler

Reducer arbejdsbyrden. Få servicebeskrivelser i overensstemmelse med markedsstandarderne, der sikrer en transparent prissætning.

Hvorfor rådgivning om udbud af driftsydelser?

I forbindelse med et udbud af en it-driftsaftale er der mange faldgruber, og arbejdet er omfattende, og kræver stor teknisk, forretningsmæssig samt juridisk forståelse. For at kunne udarbejde et komplet udbudsmateriale med den rette kravsspecifikation og -rubricering, kan det være hensigtsmæssigt at søge rådgivning, hvis disse kompetencer ikke eksisterer inhouse.

Hvornår skal man se på rådgivning om udbud af driftsydelser?

Mens offentlige organisationer er underlagt lovkrav, der sikrer, at aftaler kommer i udbud, gælder det for alle typer af virksomheder, at man generelt bør sikre sig, at beslutninger vedrørende sourcing træffes på et veletableret strategisk grundlag. Hvis din virksomheds sourcingstrategi peger på, at den eksisterende drift skal outsources, eller hvis en eksisterende aftale skal i genudbud, så står du overfor at skulle planlægge, eksekvere og styre en udbudsforretning, og her kan ekstern rådgivning lette arbejdsbyrden.

Sådan kan vi hjælpe

Udbud af outsorcingydelser er typisk dyre og tidskrævende øvelser. For udbud af standardiserede ydelser som it-drift  behøver det imidlertid ikke at være sådan. Vi har mange års erfaring i planlægning og gennemførsel af ”fast track”-udbud, der gennem et standardiseret forløb kan bringe din organisation fra strategi til leverandørvalg på fire uger for små udbud og tolv uger for store og komplekse udbud. Hvis du ønsker, at leverandøren skal overtage et meget specialiseret drift-setup og drive det videre ”as is”, så bevæger du dig udover standard, og det vil næsten altid medføre øget kompleksitet – og højere priser. Netop af denne grund opfordrer vi til, at man i videst mulig omfang lægger sig op ad standardiserede ydelser og ikke bruger tid på at beskrive indholdet af standardydelser – og der kan vi også hjælpe.

Gennem de seneste 10 år har vi på baggrund af en lang række outsourcingaftaler udarbejdet vores egne standard servicebeskrivelser. Servicebeskrivelserne er baseret på Zangenberg Analytics dataark og opdateres løbende, så de er i overensstemmelse med markedsstandarderne for it-drift. Dette giver en transparent prissætning, og kan ses i det tilhørende prisbilag, samt en væsentlig mindre arbejdsbyrde i forbindelse med kravsspecifikation.

 

Resultat af forløb

  • Struktureret tilgang til dokumentation af udbuddets genstand såsom infrastruktur, standardydelser, SLA-regimer og transitionskrav
  • Struktureret tilgang til dokumentation af udbuddets rammer - de strategiske målsætninger for udbuddet såsom økonomi og kvalitet
  • Fastsættelse af prismålzonen for hvad udbuddets genstand bør koste baseret på benchmark op imod markedspriser i vores benchmarkdatabase

Kontaktperson

Henrik Zangenberg

CEO & PartnerMail: henrik@zangenberg.bizTlf: +45 30 57 50 07
  • Udbudsloven
  • Evalueringsmodeller
  • Request for proposal