Benchmark af Service Desk

Forside » Benchmarking af drift og software » Benchmark af Service Desk

Forstå, hvad der driver omkostninger til Service Desk, og hvordan de kan reduceres.

Hvorfor benchmarke Service Desk?

For at sikre en omkostningseffektiv Service Desk er det vigtigt at være opdateret om markedspriser og serviceniveau uanset størrelsen af it-landskabet. Det gælder, uanset om det er intern Service Desk, outsourcet eller en kombination.

Der er mange relativt komplekse elementer, man skal tage højde for, når man skal vælge den bedste Service Desk-løsning, og derfor kan det være en god idé med en professionel benchmark, så beslutninger træffes ud fra et validt, sammenligneligt og økonomisk transparent grundlag.

 

Hvornår skal man benchmarke sin Service Desk?

Der er to typiske tidspunkter, hvor det giver mening at se på Service Desk-benchmarking. Den første er, hvis man er i gang med at revidere souringstrategien, det gælder hvad enten de overvejelser handler om at øge graden af outsourcing i et internt setup eller at se på splittet mellem onshore, nearshore og offshore i et allerede outsourcet setup. Det andet er som en del af en effektivitetsøvelse, hvor man ønsker at se på både den funktionelle og den økonomiske effektivitet i det nuværende Service Desk-setup.

Hvordan vi kan hjælpe

Hos Zangenberg Group hjælper vi vores klienter gennem ekspertise inden for data og it-sourcing. Vores Service Desk-ydelser bygger på vores benchmarkdatabase, der opdateres løbende med enhedspriser for Service Desk-opgaverne, samt på vores internt udviklede værktøjer og Machine Learning til effektivitetsmålinger.

Processen omkring benchmark af Service Desk starter med en kortlægning af de arbejdsopgaver, der bliver udført, og de tickets, som Service Desken aktuelt løser. Dette efterfølges af en effektivitetsanalyse, herunder graden af automatisering og brugen af nearshore og offshore ressourcer. Herefter iværksættes en prisbenchmark mod markedet med anvisning til effektiviseringsgevinster. Er der behov for det, leveres også input til RFP-materiale og gennemgang og evaluering af indkomne tilbud for at sikre en attraktiv aftale.

 

Resultat af forløb

  • Fuld dokumentation af Service Desk setup i Zangenberg Analytics’ framework, der er anerkendt af markedet som den førende benchmarking-metode
  • Benchmarking af priser sammenlignet med markedspriserne baseret på data fra det seneste kvartal
  • Anvisninger til optimeringstiltag for at sikre at priserne og effektivitet er i overensstemmelse med markedsstandard

Kontaktperson

Kasper Poulsen

Associate PartnerMail: kp@zangenberg.bizTlf: +45 28 56 61 50
  • Charge back
  • Service desk
  • Helpdesk
  • Itsm