Zangenberg & Company

Rådgivning

Digitalisering

Zangenberg & Company hjælper virksomheder med at definere strategier for digitalisering der både er ambitiøse og implementérbare. Vi bringer en bred viden om globale megatrends i spil i formulering af sigtemærker for transformation af virksomhedens primære værdikæder. Vi kombinerer dette med dyb teknisk indsigt og en god forståelse for virksomhedens eksisterende it-baseline, for at sikre strategier, løsninger, budgetter og tidsplaner der er realistiske.

It-sourcing strategi

Bedre økonomi, bedre styring, bedre udnyttelse af teknologiske muligheder og bedre forankring. Det er blot nogle af de fordele, der kan høstes ved at løfte it-sourcing til et stykke strategisk arbejde. Gennem kortlægnings- og scenariearbejde hjælper vi med at skabe overblik over organisationens sourcingstrategiske optioner og de afledte økonomiske konsekvenser.

Data-strategier

Zangenberg Gruppen er en data-virksomhed i sin kerne. Derfor mener vi også, at vi er bedre end de fleste til at rådgive om data-strategier. Vi hjælper større organisationer i offentlig såvel som privat sektor med at formulere mål, rammer og regler for arbejdet med data som et strategisk aktiv. Hvad er den forretningsmæssige værdi af data? Vi hjælper med at beskrive virksomhedens krav til roller, organisation, kompetencer, teknologier og værktøjer for at kunne indfri de opstillede mål.

Forhandlingsassistance

Forhandling kræver forberedelse, viden og en klar strategi. Forskellen mellem det gode og det knap så gode resultat kan være adskillige millioner kroner, og det er et område, hvor ekstern rådgivning stort set altid kan betale sig. Vi rådgiver kunder i forhandlinger af it-aftaler, ofte større aftaler på over 50 mio. kr., og har hjulpet en lang række af C20 virksomhederne og de største offentlige organisationer med forhandlinger og genforhandlinger af nogle af deres største aftaler. Forhandlingsassistancen leveres altid af et team under ledelse af en af virksomhedens mest erfarne konsulenter. Vi udbyder samtidig et kursus i forhandling af komplekse it-aftaler, der også typisk indgår som en integreret del af selve forhandlingsforberedelsen. Vi samarbejder med Quarterly Analytics om kurser. LÆS MERE OM FORHANDLINGSKURSET HER