Hvad er din funktion hos Zangenberg Analytics?

Som konsulent hos Zangenberg Analytics arbejder jeg primært med analyser af datacentre og it-infrastruktur, softwareforhandlinger og interne udviklingsprojekter.

It-infrastrukturanalyser handler typisk om at kortlægge en kundes portefølje af eksempelvis servere, storage, netværk, databaser etc., der er med til at definere et datacenter. Med udgangspunkt i en sådan kortlægning, kan vi gennemføre forskellige typer af analyser. For eksempel kan vi bruge vores benchmarkmodel til præcist at rådgive omkring eksempelvis, hvad tingene bør koste eller hvordan en leverandør kan optimere sin indtjening eller processer. Vi kan også analysere på de enkelte systemkomponenter og den samlede teknologiske platform, og vurdere om den understøtter forretningen på en hensigtsmæssig måde. Derudover rådgiver jeg også omkring det generelle it-infrastrukturmarked og de teknologiske trends, vi ser.

På området for softwareforhandlinger arbejder jeg med optimering af licenser knyttet til eksempelvis Microsoft, Oracle eller SAP. Her leverer vi bl.a. input i form af anbefalinger til markedssvarende prisniveau eller hensigtsmæssige aftalevilkår i forbindelse med større forhandlinger med softwareleverandørererne.

Derudover sidder jeg med forskellige interne udviklingsprojekter, som kan have elementer af for eksempel machine learning, front-end og back-end udvikling eller eksplorative projekter, hvor vi prøver en ny teknologi eller værktøj af.

Morten Chabané Schmidt

Senior Consultant

Hvad er det bedste ved at arbejde for Zangenberg Analytics?

Zangenberg Analytics er en start up virksomhed, hvor man har mulighed for at være med til at udvikle virksomheden og definere og implementere nye processer. Man kan helt konkret mærke, at alle byder ind på lige vilkår uanset den stilling eller baggrund, man kommer med. Det er i høj grad med til at udvikle én fagligt.

Der er en udtalt holdning i virksomheden om, at vi, selvom det måske ligger uden for et projekts scope, skal have overskud og tid til at undersøge særlige aspekter eller problemstillinger nærmere. Det er en stor tilfredsstillelse at have mulighed for at dykke ned i og forfølge et hjørne af et projekt, som potentielt kan vise sig at have en stor værdi for kunden. Derudover er det altid spændende at komme ud og møde et bredt spektrum af virksomheder og få en fornemmelse af den enkelte organisation og kultur.

Et af de projekter, jeg er mest stolt af, var implementering af den første indeksregulerede it-kontrakt i Danmark. Her endte jeg med at have en central rolle i den praktiske udformning af kontrakten mellem en stor international leverandør og en C20-virksomhed.

Hvordan ser en arbejdsuge ud?

Først og fremmest er der et energisk fagligt miljø, hvor hele huset er meget optaget af og holder sig up to date om, hvad der rør sig i it-verdenen. Det er også et område virksomheden prioriterer og sætter tid af til. Jeg har for eksempel arbejdet med områder som machine learning, headless servere og serverless applikationer, både i interne udviklingsprojekter og i forbindelse med vores rådgivning. Det er enormt lærerigt at kunne kombinere generel research med en daglig praktisk erfaring og skærpet forretningsforståelse.

Selvom vi ikke er en stor virksomhed, er der mange forskellige faglige profiler og kompetencer i huset. Det presser én til at tænke tværfagligt og gribe udfordringer an på nye måder. Størrelsen betyder også, at man sidder med et stort ansvar og er med på mange forskellige projekter og leverancer. Samtidig ved man, at der er meget kort vej til resten af teamet og ledelsen, hvis man har behov for sparring eller assistance.

Hvad er det mest udfordrende?

Vi prøver løbende at standardisere vores processer og output, men i langt de fleste tilfælde har hvert projekt sine unikke karakteristikker og problematikker. Det er næsten altid meget komplicerede problemstillinger, vi sidder med, og det kaster ofte en række udfordringer af sig, som man skal kunne håndtere på forskellige måder. Det kan være modsatrettede interesser internt hos kunden, svært tilgængeligt data, ringe datakvalitet eller observationer, der fordrer yderligere analyser. På den måde ligner projekterne meget sjældent hinanden, hvilket hele tiden stiller krav til metodisk at gribe løsninger og problemer an på nye og anderledes måder.

Hvornår startede du hos Zangenberg Analytics?

Jeg begyndt at arbejde som konsulent hos Zangenberg Analytics i 2015 umiddelbart efter mit speciale på Datalogi. Stillingen havde jeg hørt om igennem mit netværk, og jeg syntes især det lød interessant at få muligheden for at arbejde forretningsorienteret med datalogi samt udvikle min tværfaglige profil over i mod økonomi.

Hvordan er det at arbejde for Zangenberg Analytics?

Da jeg for det meste er med på flere projekter på samme tid, er det forskelligt, hvordan den typiske uge ser ud. Det er en kombination af behandling af store sæt af data i huset, opfølgende møder internt og eksternt samt præsentationer af vores analyser.

Jeg bruger generelt meget tid på databehandling i form af indsamling, validering og analyse af data, som vi får fra vores kunder. Data kommer i alle afskygninger og her går en del af mit arbejde med at krydstjekke og konsolidere data samt validere vores analyser med kunden.

Derudover sidder jeg med flere interne udviklingsprojekter, som kaster en del arbejde af sig, når der ikke er travlt med et kundeprojekt.