Hvad er din funktion hos Zangenberg Analytics?

Zangenberg Analytics’ rådgivning er bygget om omkring et fagligt funderet samspil mellem økonomi og it. Det indebærer både udarbejdelse af overordnede it-strategier såvel som benchmarks af it- og sourcingaftaler. Som økonom arbejder jeg hovedsageligt med førstnævnte, hvilket kan indebære alt fra en komplet opsætning af en virksomheds fremtidige it-strategi, kommercielle analyser omkring hvilken it-platform, der bør satses på, til rådgivning i forhandlinger om store it-kontrakter.

Hvad er det bedste ved at arbejde hos Zangenberg Analytics?

Som studerende er noget af det bedste ved jobbet, at man får et ansvar og mulighed for at lave en reel impact i langt højere grad, end det er tilfældet i mange andre, især større, virksomheder. De fleste i Zangenberg har en baggrund i enten økonomi eller datalogi, hvilket betyder, at man er omgivet af en utrolig dyb faglig viden. Samtidig har Zangenberg over årene opbygget en massiv viden om det danske it-marked, og er i dag den virksomhed med mest data over det danske it-outsourcingmarked. Med adgang til de ressourcer kan man som studerende ofte sidde med på projekter for f.eks. et C20-selskab og vide, at man giver en værdiskabende rådgivning, som ingen anden virksomhed reelt vil være i stand til at give.

Der er en stor efterspørgsel efter projekter, og Zangenberg Analytics sidder i en position, hvor man kan tillade sig at sige nej til opgaver. Konkret har det den effekt, at vi undgår projekter med høje krav til mandetimer, men med få faglige udfordringer. I stedet bliver man som studerende eksponeret for et bredt spektrum af spændende projekter, der kan spænde fra forhandlinger om trecifrede millionkontrakter eller brug af blockchain, til at dokumentere fødevarers vej igennem en værdikæde.

Ditlev Vang Wildt

Junior consultant

Hvornår startede du hos Zangenberg Analytics?

Der var især to ting, som fik Zangenberg Analytics til at skille sig ud fra flere af de andre studiejobs, jeg havde kigget på. Først og fremmest var det udsigten til, at arbejdsopgaver og ansvar ikke blev begrænset af, at man var studerende, men kun af ens egne evner og tid. Dernæst muligheden for at arbejde med og lære om et fagområde, der kun bliver mere og mere relevant for hver dag der går, og hvor ens arbejde har direkte indflydelse på for eksempel udfaldet af it-kontrakter til flere hundrede millioner kroner.

Efter at have afsluttet min bachelor i økonomi tog jeg et halvt år fri for at rejse og for at tage et internship i Boston Consulting Group (BCG). I forbindelse med min rejse havde jeg sagt mit daværende studiejob op i et andet konsulenthus, og var derfor på udkig efter et nyt studiejob til, når jeg startede på kandidatstudiet. På det tidspunkt kendte jeg ikke til Zangenberg Analytics, men blev sat i kontakt med en af partnerne gennem en kollega i BCG. Vi tog derefter en snak sammen, og jeg blev præsenteret for mulighederne som student i virksomheden.

Hvad er det bedste ved at arbejde for Zangenberg Analytics?

Med ca. 20 medarbejdere kender alle hinanden, og vi har en uformel stemning på kontoret, hvor der bliver joket en masse især over frokostbordet. Samtidig er der et meget fladt hierarki, hvor man som studerende bliver hørt på lige fod med alle andre og har mulighed for at bringe sine forslag direkte til partnerne, i stedet for at forslagene strander ved et mellemled på vejen op.

Med den store projektefterspørgsel får man som nystartet studenterarbejder ret hurtigt et stort ansvar med dertilhørende stor kundekontakt. Det stiller omvendt også krav til kvaliteten af det arbejde, man laver, da man ofte udfører det direkte for kunden og ikke nødvendigvis skal køre det hele igennem sin chef først.

Hvad er det mest udfordrende?

Den utrolige dybde og detaljerigdom der omgiver hele it-området. Som økonom havde jeg stiftet bekendtskab med at kode i VBA, SAS, Mathematica og lignende, men havde ingen anelse om, hvor meget der er at lære, både hvad angår software og hardware. Det betød, at der især i starten var en ret heftigt indlæringskurve med en del læsning og en del pædagogiske gennemgange af mine kollegaer for at forstå området bedre.

Hvordan kan enarbejdsuge se ud?

Det er nok lidt af en kliché, men for mig er det meget sjældent, at jeg har en ”normal” arbejdsuge. Jeg skriver i øjeblikket speciale, hvilket giver mig en stor fleksibilitet i forhold til, hvornår jeg kan komme på arbejde. Den fleksibilitet betyder, at jeg ingen faste arbejdsdage eller tidspunkter har, men i stedet forsøger at planlægge det rundt om vores projekter og ikke mindst vores klienter. Den fleksibilitet går dog i lige så høj grad den anden vej, så jeg fuldstændig frit har valgt perioder helt uden arbejde til f.eks. at rejse eller læse til eksamen.

For de fleste projekter bruges min arbejdstid først og fremmest på kontoret og ikke hos klienten, da der på den måde kan arbejdes på flere projekter samtidig. Jeg er dog altid i tæt kontakt med de enkelte klienter enten gennem mail, telefon eller møder.