Den hurtige og rigtige vej til udbud af IT-driftsaftaler

 

Offentlige IT-kunder skal sikre, at deres driftsaftaler jævnligt kommer i udbud for at leve op til lovgivningen. Den gode nyhed er, at der typisk er mange penge at spare ved et genudbud. Prisen på it-drift er faldet drastisk de seneste år, så forvent, at din nye aftale er meget billigere end den nuværende.

Dansk IT, Danske IT-advokater og IT-brancheforeningen har udarbejdet en standardkontrakt til IT-drift, der hedder D17. Zangenberg Analytics og FalckEkdahl har udarbejdet et bilagssæt og en vejledningspakke, der gør det enkelt at komme i gang med et udbud.

 

På dette kursus gennemgår vi:

 

D17 indhold – struktur og indhold

D17 er en standardkontrakt for levering af standardiserede IT-drift ydelser. Aftalen består af en hovedkontrakt og 12 bilag med dertilhørende underbilag. Vi gennemgår kontraktens opbygning og vigtigste reguleringstemaer, samt hvorledes vi har udformet reguleringen i bilagene med henblik på at bevare D17’s afbalancerede regulering og afspejle markedsstandarden på området.

 

Markedet

Vi giver et overblik over det danske marked for IT-drift; Hvem er spillerne? Hvad er de primære trends? Hvordan ændrer ydelserne sig? Hvilke vilkår accepterer leverandørerne? Hvordan kan man vælge leverandører?

 

Prisudvikling

Markedet og priserne for IT-drift følges tæt af Zangenberg Analytics, og vi giver et billede af, hvor meget priserne er faldet de seneste år. Her får du input til en indledende vurdering af den mulige besparelse ved et nyt udbud af din driftsaftale.

 

Udbud og Contract Management

Vi kigger på de regler, der gælder for udbud og aftaleindgåelse for offentlige virksomheder, forsyningsvirksomheder m.m. i et Contract Management perspektiv. Vi ser på de vigtigste overvejelser, man skal igennem, for ikke blot at gennemføre et lovligt udbud, men at det er rigtigt og anvendeligt i forhold til jeres behov.

 

Fast-track processen

Vi ser på de trin man skal igennem for at gennemføre et hurtigt og rigtigt udbud, herunder: 

  • Behovsafklaring og markedsdialog
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder fastsættelse af tildelingskriterier samt minimums- og evalueringskriterier
  • Kontraktindgåelse – Contract Management

Værktøjer

På dette halv-dagskursus vil vi give vores bud på den fulde bilagspakke til D17, klar til udfyldelse, med bl.a. ydelsesbeskrivelser, prisbilag, SLA-definitioner, prisregulering m.m.samt vejledning i udfyldelse af udbudsdokumenter.

 

Praktisk information

Vores Open Session vil blive afholdt i Zangenberg Groups lokaler i Pilestræde 52A, 1112 København K. d. 12/11 2019 kl. 9.00-11.15. Tilmelding er gratis og kan ske til: mvk@zangenberg.biz

Henrik Zangenberg

Stifter af Zangenberg Group

Kasper Poulsen

Chief Data Scientist, Zangenberg Analytics

Praktisk

12. november 2019

kl. 09.00 – 11.15

Sted:
Zangenberg Group
Pilestræde 52A, 4. sal
1112 København K

Tilmelding:
mvk@zangenberg.biz  
Pladserne fordeles efter “først til mølle” + antal seats/brugerlicenser
Bliver du forhindret, så husk at melde fra i god tid, så andre i netværket kan få glæde af pladsen.