Q&A med Kasper Poulsen

19. december 2017
kasper-180x171

Kasper Poulsen
Head of Product Development

Email: kp@zangenberg.biz
Telefon: +45 28 56 61 50

Hvad er din funktion hos Zangenberg Analytics?

Som mit primære arbejdsområde sidder jeg som ansvarlig for en række af vores konsulentprojekter, der spænder fra udarbejdelser af it-strategier og sourcingstrategi til eksekvering af vores kerneydelser inden for it-benchmarking. Samtidig står jeg også for den interne udvikling og vedligehold af vores benchmarkingmodel og prisberegner for cloud-ydelser, der også kaster undervisning af sig internt og ude hos kunderne.

Sideløbende er jeg med til at definere og udbygge nye kompetencer og forretningsområder, som vi gerne vil specialisere os inden for. Det er denne specialistrolle, inden for nogle afgrænsede områder, som er med til at differentiere os fra andre konsulenthuse, og som i sidste ende betyder, at vi kan arbejde med nogle spændende og komplekse cases. Som en del af det arbejde bruger jeg en del tid på at researche og bygge forskellige modeller, der kan understøtte arbejdet.

Herudover prioriterer jeg at komme ud af huset og snakke med såvel kunder som nye aktører og leverandører for løbende at sikre, at vi har en forståelse for, hvad der rør sig i markedet. I de seneste par år, har jeg også været ansvarlig for vores svenske benchmarkforretning, hvilket har kastet en del rejser af sig.

Hvad er det bedste ved at arbejde hos Zangenberg Analytics? 

At arbejde med it og teknologi er for mig et af de mest interessant og nyskabende områder, man kan arbejde med. Det er et område som alle virksomheder investerer og bruger mange ressourcer på, og man får derved lov til at følge udviklingen og innovationen meget tæt. Det giver muligheden for at arbejde med hele spekteret af kunder inden for alt fra landbruget, medicinalindustrien, den finansielle sektor til det offentlige.

Jeg har haft en stejl lærings- og udviklingskurve, siden min start hos Zangenberg Analytics. Der er en kæmpe tillid til alle medarbejdere, hvor devisen “frihed under ansvar” lever i bedste velgående. På relativ kort tid sidder man med ansvar for projekter, leverancer, kundekontakt og kommer f.eks. selv ud og præsenterer resultater for en topledelse.

Selvom virksomheden er vokset i de seneste par år, er der stadig en flad struktur og start up mentalitet. Det betyder bl.a., at der er meget kort vej fra den gode ide til, at man går i gang med at teste eller etablere et egentligt projekt. Det er en kæmpe drivkraft, at ledelsen i høj grad selv er med til at tale innovation og kreative idéer op, og det spreder sig til alle i virksomheden.

talebobbel

Hvordan er det at arbejde hos Zangenberg Analytics?  

Man kan virkelig mærke, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressourcer. Det skinner igennem i alt fra helt lavpraktiske ting som kontor midt i byen med gode faciliteter til den frihed og ansvar, der bliver givet.

Huset er præget af mange forskellige faglige og karrieremæssige baggrunde. Der er en udpræget holdånd, hvor man hjælper hinanden, og alle har noget at byde ind med. Selvom vi sidder med forskellige opgaver og har et forskelligt fagligt udgangspunkt, samarbejder vi på kryds og tværs.

Det er desuden inspirerende at arbejde i en virksomhed, hvor vi prioriterer at bruge tid og ressourcer på at finde nye smarte og intelligente svar. Det kan være udvikling af nye værktøjer eller modeller, som vi kan se et forretningspotentiale i, eller det kan være at researche og analysere en del af markedet nærmere. Det er både med til at udvikle én fagligt, og det giver potentielt også mulighed for at arbejde med helt nye områder.

 

Hvad er det mest udfordrende? 

For mange i teamet er tid og kapacitet til at kunne nå det hele en løbende udfordring. Jeg arbejder sjældent med et enkelt projekt i flere måneder. Typisk sidder alle i teamet med på mange forskellige projekter, hvor der konstant er deadlines, der skal planlægges og eksekveres på. Man er derfor nødt til at være skarp på projektledelse og -styring, og man skal samtidig have øje for detaljerne og kvaliteten i den enkelte opgave og leverance.

Jeg kommer med en økonomisk og statistisk baggrund og har skullet bygge en tværfaglig profil over i mod it og datalogi. Der er ikke en forventning om, at vi alle bliver it-arkitekter, men man skal nå til et niveau, hvor man har en klar holdning og viden om de analyser, vi laver. Det kræver helt basalt, at man kommer med et ønske om at udvikle sine faglige kompetencer. På den måde er der en række områder, som man kun bliver bedre til ved at gøre det og sparrer med resten af teamet. F.eks. hvordan man navigerer i et offentligt eller privat landskab med forskellige interessenter og potentielle konflikter eller det at præsentere komplicerede og dybtgående analyser til en topledelse.

Hvornår startede du hos Zangenberg Analytics? 

Hvordan kan en arbejdsuge se ud? 

Jeg var med til at bygge vores benchmarkmodel op helt i starten af virksomhedens historie. Det startede med et studenterjob, hvorefter jeg blev tilbudt fastansættelse i 2012, da jeg var færdig med mit speciale. I dag bruger jeg stadig tid på at videreudvikle vores benchmarkmodel, som jeg på den måde har fulgt lige siden min start.

En typisk uge består af forskellige opgaver og møder i forbindelse med de projekter, jeg sidder med. Det kan være møder hos en kunde, hvor vi rådgiver en CIO om en it-strategi eller præsenterer resultatet af en benchmarkøvelse. Derudover går en del af mit arbejde med dataindsamling, -validering og -analyser, som både foregår i og uden for huset.

Ofte vil jeg også have en række møder med vores svenske medarbejder om forskellige benchmarkingprojekter for svenske kunder. Derudover prioriterer jeg at komme ud og snakke med partnere og leverandører for at holde os opdateret på, hvad der sker i markedet. Og så vil der typisk også være en række interne udviklingsprojekter, som jeg løbende er ansvarlig for.