Q&A med Frederik Bastkær Christensen

7. december 2017
Frederik-180x171

Frederik Bastkær Christensen
Partner

Email: fbc@zangenberg.biz
Telefon: +45 23 60 34 05

Hvad er din funktion hos Zangenberg Analytics?

Meget af min tid går med at sætte retningen for forretningen, koordinere og styre vores forskellige projekter og samtidig være i løbende kontakt med nuværende og potentielle kunder. I takt med, at vi er blevet større, har jeg haft mange forskellige kasketter på som konsulent, partner og ansvarlig for Zangenberg Analytics. Min rolle er en god blandning af de store strategiske tanker, men også de lavpraktiske problemstillinger, vi står med i forskellige projekter.

Vi er en start up virksomhed, der udvikler sig organisk i forhold til de projekter eller medarbejdere, der kommer om bord. Vi har ikke en ambition om at blive et volumenhus – vi er specialister ikke generalister, og derfor er fokus hele tiden på smarte og intelligente løsninger. For os handler det om at fastholde vores tværfaglige specialisering inden for økonomi, statistik og datalogi. Det er netop denne kombination, der har vist sig at være den rigtige formel, og som betyder, at vi kan finde de unikke sammenhænge.

I den løbende kvalitetssikring fokuserer vi på, at vi udtaler os på baggrund af statistik og data og ikke blot på toppen af tidligere projekterfaringer. Hvad enten vi arbejder med interne eksplorative udviklingsprojekter eller kundeprojekter skal vi gøre brug af analytiske og statiske discipliner til at få sat system på en ofte kompleks it-verden.

Hvad er det bedste ved at arbejde hos Zangenberg Analytics? 

Den rejse, virksomheden har været på i de seneste år, har været virkelig spændende at være en del af. Det er især fantastisk at se nye medarbejdere blive en del af teamet.

Jeg er selv gået fra at bruge en masse tid på at fortælle kunderne om, hvad vi kan, til i dag i højere grad at prioritere, hvilke projekter vi ønsker at arbejde med.

Som del af en nystartet virksomhed er det en kæmpe drivkraft, at der er kort fra tanke til handling. Selvom vi er et lille team, holder vi os løbende up to date med, om der er nye forretningsområder, vi bør dyrke. Det kan være at opbygge nye modeller og værktøjer til bedre at gennemskue komplekse prisdynamikker eller it-markedet eller det kan være selv at implementere forskellige nye teknologier som machine learning. Fagligt er det enormt inspirerende at sætte udviklingsprojekter i gang med resten af teamet og vores kunder.

talebobbel

Hvornår startede du hos Zangenberg Analytics? 

Jeg var med til at etablere Zangenberg Analytics i 2011. Udgangspunktet var at gribe it-økonomisk rådgivning an på en ny måde, hvor vi især lagde vægt på en tværfaglig profil og faglighed mellem it og datalogi og økonomi og statistik. Det var et oplagt valg at kunne få chancen til at bygge forretningen op og have indflydelse på den organisation og kultur, vi gerne vil have, og siden være med til at få det til at fungere.

Hvad er det mest udfordrende? 

Det er en stor udfordring at stå i spidsen for forretningen og få teamet til at performe optimalt i dagligdagen. Det er essentielt, at vi fastholder en tæt sparring mellem dem, som har en masse erfaring og integrationen af nye medarbejdere. Og så skal det i sidste ende være sjovt og spændende at løse de problemer, vi sidder med.

I de seneste par år, har en del at mit fokus været på at bygge forretningen op i resten af Skandinavien. Det er en spændende udfordring, som har gjort, at vi er blevet endnu skarpere på vores forretningsmodel.

Hvordan er det at arbejde hos Zangenberg Analytics?  

Vi er præget af en start up kultur, hvor samarbejde og sparring i huset er alfa og omega. Vores størrelse betyder, at alle i teamet sidder med opgaver, der er helt uundværlige for vores projektleverancer og interne udviklingsprojekter. Det fører helt automatisk til et flat hierarki, hvor den enkelte står med et stort ansvar og har en vigtig rolle.

Fællesnævnerne for det arbejde, vi laver, er komplekse it og it-økonomiske problemstilling, hvor der er mange penge eller centrale strategiske beslutninger i spil. Uanset hvor travlt, vi har, er vi samtidig nødt til at være meget omhyggelige med detaljer og statistiske baggrunde for det, vi leverer. Det er et spændende arbejdsmiljø at være en del af, hvor vi hele tiden arbejder med nye kunder eller områder.

Med mange projekter, der kører parallelt, har alle i teamet mange bolde luften. En del af teamet kan f.eks. sidde med en due delligence analyse i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, mens en anden del af teamet hjælper en kunde med at gennemskue eller forhandle en kompleks it-kontrakt.

Hvordan kan en arbejdsuge se ud? 

Jeg prioriterer at være ude hos kunderne – både i forbindelse med eksekvering af forskellige projektleverancer, men også for hele tiden at være bevidst om de udfordringer og problemstilinger, virksomheder og offentlige organisationer står over for.

Typisk sidder jeg med forskellige typer af projekter og rådgivning. Det kan være i forbindelse med delvise virksomhedstransaktioner eller hele frasalg, hvor vi foretager en teknisk due delligence og M&A og ser på de kommercielle risici, der er forbundet til it. Eller det kan være at hjælpe store regionale og globale leverandører med at optimere deres leverance og prissætning, eksempelvis ved at se på mulige incitamenter og risici ved ændrede prisstrukturer.

En arbejdsuge vil typisk også inkluderer projekter, hvor vi rådgiver, kortlægger og assisterer med forhandling i forbindelse med it-aftaler. Det kan f.eks. være store tværstatslige aftaler med et komplekst landskab med forskellige stakeholders, holdninger og tekniske afhængigheder.

På det seneste er vi begyndt at brug meget tid på it-sikkerhed. Vi har bl.a. fået en række projekter ind, hvor vi hjælper med at kortlægge sikkerhedshuller og analysere de risici og økonomiske konsekvenser, som eksempelvis et it-nedbrud eller en kompromitering af data kan få for en virksomhed eller offentlig organisation.