De finere detaljer af modellen

16. september 2016

Benchmarking metoden

Det overordnede billede
Nedenstående figur viser de overordnede komponenter af benchmarking modellen. Den grundlæggende enhed er den indgåede aftale mellem klienten og tjenesteyderen om leveringen af et veldefineret sæt af ydelser over en veldefineret tidsperiode.

Aftalen bliver opdelt i elementer, ved brug af Zangenberg Analytics’ ”Aftale Ark” – et Excel-ark af fast format. Aftalearket bliver sendt til en ”Calculation engine” og en prisberegning (de ”burde koste”) returneres. Beregningsmotoren bruger et omfattende sæt parametre for prisfastsættelse. Disse blive rekalibreret hver 3. måned, ved hjælp af normaliserede data-punkter fra Benchmarking Databasen. Benchmarking Databasen er befolket med data fra aftaleark, ved hjælp af normaliserings-algoritmer. Normaliseringsalgoritmerne er de omvendte funktioner af prisberegningens funktioner i beregningsmotoren.

Hvor prisfastsættelsesparametrene, prisberegningsformlerne og normaliseringsalgoritmerne alle er gemte, kan det overordnede layout af disse centrale komponenter trækkes direkte fra aftalearket.

Eksempel: Den månedlige pris for driften af en fysisk Windows server med 1-4 CPU’er er funktionen af det nøjagtige omfang af tjenesten (opdelt i en række af omfangs-elementer såsom Service Management, System Management og ejerskab) og de to SLA-komponenter ”tilgængelighed” og ”åbningstider”.

 

Datamodel
Aftalearkene bruger følgende overordnede datamodel for nedbrydningen af aftalen:

 

Aftalen
Aftalen er det grundlæggende element i modellen. Vi gennemfører benchmarkingen for en aftale, der ofte består af en hovedaftale og et antal tilføjelser og ændringer over tid. Det resulterende sæt af ydelser leveret på benchmark-tid er inkluderet i benchmarkingen.

De følgende parametre er fanget for hver aftale og kan efterfølgende blive brugt til statistik på tværs af de producerede benchmarks:


Vilkår og betingelser
For hver aftale kan en række aftalemæssige vilkår påvirke prisen. Hvis disse vilkår og betingelser gælder vil betingelserne blive fanget i den første del af aftalearket. Baseret på disse elementer beregner modellen en ”benchmarking-multiplikator”. Denne værdi multipliceres til den beregnede ”burde koste” pris, for at nå frem til en konkurrencedygtig markedspris for aftalen som helhed.

De følgende elementer er inkluderet:

 • Kapacitetsfleksibilitet
 • Kompleksitet af prismodellen.
 • Design autoritet.
 • Infrastrukturs kompleksitet.
 • Governance
 • Rapportering
 • Benchmarking eller genforhandling af klausuler.
 • Kontraktlængde og exit-klausuler.
 • Placering af datacenter.
 • Placering af personale til overvågning.
 • Specielle sikkerhedskrav.

Følgende er et eksempel:

Kontrakt element Forklaring
Kapacitetsfleksibilitet Hvor meget kan kapaciteten blive reduceret uden at påvirke enhedsprisen?
Kompleksiteten af prismodellen Følger prisen standard marked-parametre som antal servere, antal Gb lagerplads, antal workstations osv., eller er prissættelsen baseret på kundespecifike parametre, såsom antallet af brugere på et givent system?
Design autoritet, herunder ”Refresh” Strategi Definerer kunden eller leverandøren opsætningen af infrastrukturen?
Kompleksitet – Integration Vælg, fra et antal valgmuligheder, at beskrive kompleksiteten af den totale opsætning.
Selskabsledelse – ikke standard opsætning Vil leverandøren rapportere til en enkelt organisation i kundens organisation, eller til flere underorganisationer – f.eks. geografiske regioner eller datterselskaber?
Rapportering Er der specifikke krav til rapporteringens indhold, struktur eller format?
Benchmarking Har kontrakten bestemmelser for prisjusteringer eller prisforhandling som et resultat af benchmarkingen?
Exit – forpligtigelsesperiode Kontraktens vilkår – 4 år, 3 år eller kortere?
Straf Hvilken kategori af straf er inkluderet i kontrakten?
Beliggenhed af datacenter Hvor kræves datacenteret placeret?
Beliggenhed af personale til tilsyn Hvor kræves personalet til tilsyn placeret?
Specielle sikkerhedskrav Er der nogle specielle sikkerhedskrav i kontrakten – hot-switching, specielt militær/informationskrav eller lignende?


Tjenesteydelser
Aftalen indeholder et antal tjenesteydelser. På nuværende tidspunkt kan ve håndtere følgende tjenesteydelser:

 • Server
 • Storage
 • Servicedesk
 • Workstation
 • LAN/WAN
 • Database-operation
 • Applikations-opration
 • Cloud Services IaaS
 • Cloud Services PaaS
 • Mainframe operation


Ydelseskomponenter
Hver tjenesteydelse er delt op i et antal tjenesteydelser, hvor modellen fungerer på dette niveau: vi har prissætningspunkter og beregner vores benchmarkingpris ydelseskomponent-niveau. We definerer konstant nye ydelseskomponenter. Afsnittet ”Konfiguration” beskriver alle ydelseskomponenterne inkluderet i kontrakten.


Volumen
For hver tjenesteydelse har vi defineret volumens parametre (i parentes i listen ovenfor) og disse volume-parametre er noteret i aftalearket.


Omfang
For hver tjenesteydelse er omfanget af ”standardydelse” blevet defineret. Dette består af en række af serviceorienterede omfangselementer, hver især opdelt i opgaver, som set under ”Ydelsesdefinationer”.


SLA
Benchmarkingmodellen inkluderer SLA-komponenterne, der driver priserne på markedet. På nuværende tidspunkt er følgende SLA-komponenter i brug i modellen:

 • Server: Tilgængelighed og åbningstid.
 • Storage: Tilgængelighed og åbningstid.
 • Helpdesk: Åbningstid, responstid, førstegangsløsning %, løsningstid.
 • Desktop: Leveringstid, løsningstid.
 • LAN/WAN: Tilgængelighed og åbningstider.
 • Database-operation: Tilgængelighed og åbningstider.
 • Applikation-operation: Tilgængelighed og åbningstider.